Dödsbostädning

Tömning och städning av dödsbo

Med tömning och städning av dödsbo menas det boende som personen har bott i. Detta boende ska nu städas ut, säljas, eller återgå till hyresvärden för nya hyresgäster som ska ta över boendet. Det är dödsbodelägarna som ansvarar för att dödsbostädning blir utfört. Boendet ska alltså således vara helt tömt på bohag, samt rengjort och städat så att alla ytskikt nollställs när boendet överlämnas. För tjänster som rör dödsbon så kan man boka både tömning och städning, eller var tjänst separat. Notera att för tjänster som rör dödsbo så kan man ej använda RUT-avdraget.

Viktigt att veta innan man tömmer ett dödsbo

Städning och tömning av dödsbo ska bekostas av dödsboet. Vid de tillfällen då de ekonomiska tillgångarna är sparsamma kan man ansöka om dödsboanmälan hos kommunen för att få ekonomisk hjälp. Notera att då ska dödsboet vara orört. Man får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning!

Vi erbjuder följande tjänster för dödsbo:

Vi är uppköpare av dödsbo

När du kontaktar en uppköpare av dödsbo får du betalt för bohag och lösöre. Därav kommer du i kontakt med vår värderare som kommer att ge dig ett prisförslag. För det som inte går att sälja vidare finns tjänsten röja dödsbo för att utföra tömning av dödsbo.

Magasinering av dödsbo

Det kan kännas tryggt att kunna magasinera hela, eller delar av ett dödsbo. Då sparar man tid, och behöver inte fatta snabba beslut om vad som ska göras med bohaget. Vi hjälper dig med magasinering av dödsbo.

Tömning av dödsbo

Efter att man har gjort en bouppteckning så kan man börja med rensning och tömning av dödsbo. Du kan boka oss för tömning av hela eller delar av dödsboet. Vi använder oss av hjälporganisationer som tar hela eller delar av bohaget för att sälja till förmån till behövande. Resterande fraktar vi till återvinning. Du kan även boka oss för tjänster såsom packning, kartonger och emballage. Allt för att du ska få den avlastning du behöver. När du bokar oss för dödsbotömning så ingår minst 2 personer, lastbil/släp och försäkring.

Städning av dödsbo

När bostaden för dödsboet är tömt är det dags för städning. Städning av dödsbo kan se olika ut beroende på vad planen för dödsboet är. Ska bostaden renoveras, ut till försäljning eller har särskilda behov så behövs olika typer av städning. Vi går gemensamt igenom detaljer, behov och önskemål för att hitta den lösning som underlättar bäst för er i stunder som kan kännas tunga. SEM Städ avlastar dig med allt som ska göras när en nära gått ur tiden. Vi utför en grundlig städning, och kan även hjälpa till med sanering av dödsbo vid behov.

Hur fungerar det med RUT-avdrag för dödsbo?

När det gäller dödsbon så kan RUT-avdraget endast nyttjas för de tjänster som beställts innan dödsfallet. Inte heller eventuella efterlevande barn kan använda sig av RUT-avdraget för de tjänster som skett efter dödsfallet.

Vad är det för kostnad för städning av dödsbo?

Kostnaden för städning av dödsbo ligger på 60 kr per kvadratmeter då inte RUT-avdraget kan användas på dödsbo. Det som skiljer pris på städning av dödsbo mellan villa och lägenhet är därför endast storleken som ska städas, samt att villor oftast har fler biytor som kan önskas städas. Prisexempel städning av dödsbo:

Pris dödsbostädning av lägenhet 50 kvm: 3000 kr.

Pris dödsbostädning av lägenhet 85 kvm: 5100 kr.

Dödsbostädning av villa på 120 kvm kostar: 7200 kr.

Beroende på vad som är planen för boendet så kan behovet av städning se olika ut. Ibland så ska boendet helt eller delvis renoveras, ibland ska de säljas, och ibland kanske det behövs sanering. Beroende på städning så ser priserna lite olika ut. Oavsett ditt behov, så ser vi till att du får den städning som passar er situation. Hör av dig till oss så ser vi till att ni får det pris och städning som passar er.

Vad kostar det att tömma dödsbo?

Pris för tömning av dödsbo ligger på 500 kr per timme. Då ingår en lastbil och 1 flyttgubbe för bärhjälp. För att få ett fast pris för hela tömningen av dödsbo så behöver en uppskattning av arbetets storlek göras.

Pris för tömning av dödsbo baseras på följande faktorer:

 1. Hur mycket ska tömmas (boendets storlek).
 2. Tillgång till hiss vid behov.
 3. Finns det större möbler såsom pianon, gevär eller kassaskåp.
W3.CSS W3.CSS

Det är dödsbodelägarna som ansvarar för att dödsboet blir städat och tömt. Dödsbodelägare är de som ärver dödsboet.

Uppstår det kostnader i samband med tömning och städning av dödsbo så ska detta tas upp av dödsboet. Dödsbodelägarna är därför inte personligen betalningsskyldiga för dessa kostnader.

För flyttstädningar som sker efter dödsfallet så kan man inte använda RUT-avdraget. Detta då RUT-avdraget registreras på personnummer hos Skatteverket för den person som använder RUT-avdraget. Avlidna personer har inget personnummer.

Det är mycket som ska göras med ett dödsbo. Dessutom kan det kännas inte bara fysiskt krävande utan även psykiskt tungt. Innan man kan börja med själva rensningen av dödsbo så finns det saker man ska ha gjort. Nedan finner du en kort lista på några viktiga saker att slutföra.
1. Ta hand om hund och husdjur från dödsboet.
2. Betala räkningar för dödsboet.
3. Avsluta konton samt säga upp avtal och autogiron.
4. Töm kyl, frys, skafferi och sopor.
5. Samla ihop och spara viktiga papper från dödsbo.
6. Skapa bouppteckning för dödsbo.
7. Lämna in eventuella vapen hos polisen.
8. Lämna mediciner till apotek.
9. Adressändring av dödsbo för att eftersända post.
10. Ta hand om trädgården som gräsmatta eller skotta snö.
11. Ordna med eventuellt ägarbyte av bil från dödsbo.
12. Ordna med fullmakt för att sälja bil från dödsbo.
13. Deklarera dödsbo hos skatteverket.

Innan man kan börja med att rensa ett dödsbo så måste en bouppteckning ha gjorts. En bouppteckning delar upp tillgångarna i dödsboet till dödsboägare och specificerar vilka tillgångar som tillhör vem. En bouppteckning kan göras privat, med hjälp av en jurist eller en begravningsbyrå.
Du kan boka tjänster för dödsbotömning. Det finns specialiserade företag för tömning av bohag såsom SEM. Då ingår både bärhjälp, redskap och transport med lastbil/släp. Hos SEM kan du även beställa extra tjänster såsom packning, tillhörande flyttkartonger och emballage om även detta önskas. Detta gör att din dödsbotömning går effektivt och då får avlastning.
Man kan också direkt eller indirekt kontakta välgörenhetsorganisationer som säljer varorna i andrahand till förmån för behövande. I vissa fall så kommer de själva och hämtar hela eller delar av bohaget kostnadsfritt. Lämnas delar av bohaget kvar så måste du däremot själv ordna så att detta töms och slängs och inget ska behållas, vilket kan kosta.
Vissa delar av dödsboet kanske man inte direkt har bestämt sig för vad som ska göras med. Då kan det vara bra att ordna med magasinering. Då behöver ni inte omgående fatta beslut kring dessa tillhörigheter, utan kan magasinera det tillfälligt, för att istället fokusera på dödsbotömning och städning för att ordna upp med resterande av bohaget.

1. Gör bouppteckning innan ni börjar rensa och tömma.
2. Bestäm vad som ska tömmas, säljas eller magasineras.
3. Rensa ut dödsbo och spara viktiga papper och annat.
4. Boka dödsbotömning, magasinering, lastbil/släp och/eller bärhjälp.
5. Boka städning av dödsbo.

När en bostadsrättsägare avlider så träder dödsboet in. Ett dödsbo räknas som en egen juridisk person. När en bostadsrättsägare avlider så övergår därmed bostadsrätten till dödsboet. Ett dödsbo upphör när bouppteckningen är upprättad. Fram tills bouppteckningen är avklarad så förvaltas egendomen av den efterlevande.
Dödsbodelägare är en eventuell efterlevande make/maka/sambo, legala arvingar och universella testamentstagare. Dödsbodelägarna ansvarar för att göra en bouppteckning. När det gäller bostadsrätten så kan dödsbodelägarna komma överens om att inte skifta boendet, och boendet kommer då att fortsatt vara ägare av bostaden i upp till 3 år.

När det gäller dödsbo av en hyresrätt så övergår dödsboet till att bli en egen juridisk person. Detta innebär att dödsboet nu tar över förpliktelser och skyldigheter av från den avlidne. I vanlig ordning ska därför lägenheten vara tömd och städad när den överlämnas till hyresvärden.
Om den avlidne delade adressen med någon så har vanligtvis denna rätt att ta över boendet. Men kolla alltid upp detta med hyresvärden. Om den avlidne bodde tillsammans med någon är det vanligen denna person som tar hand om dödsboet den första tiden.
Om den avlidne inte har släktingar eller sambo, och därav heller inga dödsbodelägare så finns Allmänna arvsfonden. Då ansvarar de för dödsboet och ordnar med allt det praktiska och avvecklar dödsboet. De säger upp lägenheten, städar ur den och betalar hyran under uppsägningstiden.
Notera att vid dödsbo så är uppsägningstiden kortare. Om uppsägningen sker inom en månad efter dödsfallet, så slutar hyresavtalet att gälla vid det närmast följande månadsskiftet.
Det är i första hand dödsbodelägarna som ansvarar för dödsboet. Men det finns undantag som ger hyresvärden rättigheter. Om inte anhöriga tömmer, städar och säger upp lägenheten av olika anledningar så har hyresvärden rätt av säga upp avtalet och avhysa dödsboet. I sådana fall så kan hyresvärden kräva dödsboet på ersättning för de kostnader som uppkommit.

  Gratis offert inom 1 minut


  Jag godkänner till att ta emot kommunikation i enlighet med integritetspolicyn.

  Mer än dödsbostädning eller dödsbotömning? Se nedan:

  Perfekt rensning och städning av dödsbo

  Vi garanterar perfekt dödsbostädning med 7 dagars garanti.

  Boka dödsbostädning och rensa dödsbo med trygghet

  Vi följer mäklarsamfundets riktlinjer och har eko-certifiering.

  Offert på tömning av dödsbo och dödsbostädning?

  Få offert med kostnad för din dödsbostädning på 1 minut.

  Omdömen från våra kunder ?

  Leyla Lundberg

  Elin S