Om SEM Städ®

OM SEM Städ & Flytt

SEM Städ® började 2011 under namnet NEO Tjänster och 2016 omvandlades det till aktiebolaget SEM Solutions AB Org.nr: 559049-3432. Idag går vi under namnet SEM Städ & Flytt och förmedlar städtjänster och flytthjälp i hela Sverige. Vi har nu i 11 år utfört flytt- och städtjänster och erbjudit människor en enklare vardag.

Vi började som en liten enskild firma och har med åren genom hårt arbete växt till att nu vara en av de tryggaste förmedlarna av städtjänster och flytthjälp. Vi började i Malmö med att utföra flyttstädning och hemstädning åt privatkunder i Skåne, för att sedan växa oss starka och även utföra mer avancerad industriell städning åt företag samt att arbeta med större aktörer som en underleverantör av städtjänster. Idag utför vi alla typer av städningar och flyttjänster i hela Sverige.

I Malmö arbetade vi med de som ansåg sig vara i en socialt utsatt situation och kunde med NEO Tjänster erbjuda dem en inkörsport till arbetsmarknaden, det svenska språket och ett bidragande till samhället. Vi arbetar ständigt med avståndstaganden från rasistiska uttryck och en stor tolerans för olika kulturer. Vi välkomnar mångfald, ett aktivt deltagande i det svenska samhället och en hållbar tillväxtmodell.

Vår värdegrund

SEM värdesätter hållbar utveckling. SEM står för Samhälle, Ekonomi och Miljö: de tre dimensionerna som enligt jordbruksverket samspelar för just hållbar utveckling. Detta genomsyrar allt arbete som vi utför och alla partners som vi arbetar med. Vi arbetar ständigt för en hållbar vardag, framtid och samlevnad där dessa tre pelare balanserar varandra.

Vi brinner för ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle skapas genom att samhällets resurser i form av naturtillgångar, människor och kunskaper används på ett effektivt sätt och med ett samspel. En långsiktig ekonomisk tillväxt bygger samtidigt på en aktsam och effektiv resursanvändning, vilket i sin tur förutsätter samförstånd mellan individer och olika sociala grupper.

  Gratis offert inom 1 minut
  Jag godkänner till att ta emot kommunikation i enlighet med integritetspolicyn.

  Så arbetar vi

  Vi arbetar endast med bolag som har likasinnad värdegrund. Alla lokala tjänsteföretag vi arbetar med är certifierade och kravställda. Vi ingår i kontrakt med dessa för att säkerställa ett bra arbete, din trygghet och säkerhet gällande personuppgifter. Vår värdegrund tar sig uttryck i följande sätt:

  • Vi värdesätter en arbetsstyrka med bred bakgrund då detta möjliggör att vi kan ta tillvara på kunskaper vi har inom företaget.
  • Lika lön för lika arbete.
  • Skonsamma produkter för miljön och där långsiktighet och hållbarhet prioriteras.
  • Vi hushåller med våra resurser för att tillgodose långsiktighet samt ekonomisk hållbarhet.
  • Vi förhåller oss till landsbygd liksom urbana miljöer efter de miljöalternativ som finns att tillgå.
  • Vi värnar om våra medarbetares fysiska och mentala hälsa och ger dessa lika stort andrum.
  • Vi använder samarbetspartner där vi ser att de verksamheter kan utföra arbeten på de geografiska platser på ett effektivt sätt.
  • Vi vill gynna de små företagen då deras tillväxt, är hela samhällets tillväxt.

  Alexandra V

  Elin S